Overzicht statuslampjes draadloze adapter

Voorbeeld goed verbonden adapter

Een goed werkende adapter ziet er als volgt uit:

  • PLC: aan
  • ACT: knippert snel
  • PWR: aan
  • ETH: knippert snel
  • POE: aan

Afwijkende statussen

Wijken uw lampjes af? Lees dan hieronder welke stappen u kunt ondernemen. Krijgt u uw adapter niet werkend? Neem dan contact met ons op en meld uw bevindingen.

Status Oorzaak/oplossing
PWR brandt niet

Adapter krijgt geen stroom.

1) Probeer ander stopcontact.

POE brandt niet

De adapter voorziet de camera niet van stroom.

1) Controleer of de kabel goed is aangesloten.

2) Gebruik een andere kabel.

ETH brandt niet of brandt continue

De adapter heeft geen verbinding met de camera.

1) Controleer of de kabel goed is aangesloten.

2) Gebruik een andere kabel.

3) Er zit een blokkade in het huidige stroompunt. Probeer een ander stopcontact.

ACT brandt continu of knippert langzaam

Er is geen dataoverdracht.

1) Sluit de adapter direct aan op het stopcontact (zonder stekkerdoos of verlengkabel).

2)  Er zit een blokkade in het huidige stroompunt. Probeer een ander stopcontact.

PLC brandt niet

Er is geen verbinding met de andere adapters.

1) Sluit de adapter direct aan op het stopcontact (zonder stekkerdoos of verlengkabel).

2) Er zit een blokkade in het huidige stroompunt. Probeer een ander stopcontact.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 8
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen