Reset de recorder naar de fabrieksinstellingen

  1. Klik op externe instelling remote_config.jpg.

  2. Navigeer naar Systeem en vervolgens Onderhoud.

  3. Klik op Laad Fabrieksinstellingen.

  4. Activeer alle opties en klik vervolgens op Opslaan.

  5. De recorder is nu gereset naar de standaardinstellingen en start automatisch opnieuw. Vervolgens moet u de Bascom-client opnieuw opstarten.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen