Opnamen worden niet opgeslagen

Als alle instellingen voor opnemen bij beweging of continu opnemen correct zijn en de opnamen nog steeds niet zijn opgeslagen, controleer dan de onderstaande stappen.

 

Stap 1: is de harde schijf beschikbaar?

Controleer of de harde schijf wordt herkend door de recorder.

Ga naar Instellingen HDD Schijf en controleer of de harde schijf wordt weergegeven in het schema.

Zo ja, ga naar stap 2. Als dit niet het geval is, koppelt u de harde schijf los en sluit u deze aan volgens onze instructies: vervang de harde schijf.  

 

Stap 2: Heeft de harde schijf voldoende schrijfruimte beschikbaar?

Controleer of er voldoende ruimte op de harde schijf is om de opnamen op te slaan.

Ga naar Instellingen HDD Schijf en controleer de kolom Vrij/Totaal. Als er geen ruimte meer is, wordt 0G / weergegeven. 

Als dit het geval is, stelt u de optie Overschrijven in op Automatisch en klikt u op Formatteer HDD.

 

Stap 3: probleem bestaat nog steeds

Als u de bovenstaande stappen hebt gecontroleerd en de opnamen nog steeds niet zijn opgeslagen, neemt u contact met ons op en laat u ons uw apparaattype en softwareversie weten. Waar u deze informatie kunt verkrijgen, leest u hier.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 6 van 11
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen