Gebruik van recorder en camera's op verschillende locaties

Het volgende artikel beschrijft de procedure voor het aansluiten van de camera op de recorder wanneer deze op verschillende locaties zijn geplaatst. 

 

Locatie A (camera's)

1. Sluit de camera aan met de meegeleverde BSM-PA4-adapter.

2. Sluit de meegeleverde BSM-PA3-adapter aan op het modem.

 • Optioneel: sluit bij gebruik van een POE-switch de camera aan op de POE-poort van de switch. De uitgangspoort van de switch wordt aangesloten op de ETHERNET / LAN-poort van uw modem.

3.  Zoek uit wat de gateway van uw modem is en schrijf het voor uzelf op. Dit staat vaak vermeld op een sticker op het modem. U kunt dit ook controleren op een computer die is verbonden met hetzelfde internetnetwerk:

4. Zoek nu de IP-adressen van de camera's in uw netwerk op. Gebruik hiervoor de Device Config Tool. Installeer deze software op een Windows-computer die is aangesloten op hetzelfde netwerk (modem) als de camera's. Schrijf de IP-adressen voor uzelf op. 

Opmerking : Wijzig de gebruikersnaam en het wachtwoord van de camera niet met de Device Config Tool. Hierdoor kan uw camera ontoegankelijk worden.

5. De IP-adressen van de camera's moeten binnen hetzelfde bereik liggen als de gateway. Als de gateway 192.168.1.100 is, moet het IP-adres van de camera hetzelfde zijn, maar eindigen met 3 andere cijfers, bijvoorbeeld: 192.168.1.150. U kunt het IP-adres van de camera wijzigen met de Device config-tool. Geef bij gebruik van een tweede camera deze een volgend IP-adres op, bijvoorbeeld: 192.168.1.151.

 • Opmerking : gebruik geen IP-adres voor de camera die al in uw netwerk wordt gebruikt om conflicten te voorkomen.

6. Gebruik de Device Config Tool om elke camera een afzonderlijke clientpoort te geven. De standaard is 9988. Een tweede camera moet worden ingesteld op 9989, een derde op 9990 enz. 

7. Gebruik de Device Config Tool om de gateway van de camera te controleren. Het moet hetzelfde zijn als de gateway van uw modem. Als het anders is, past u de gateway aan met de Device Config Tool.  

8.  Log nu in op het modem en open de clientpoort voor het IP-adres van de camera. Wanneer het IP adres van de camera 192.168.1.150 is en de poort 9988, dan gebruikt u deze gegevens. Voer voor elke camera een aparte regel voor port forwarding in. Een voorbeeld van het openen van poorten vindt u in deze handleiding: Port forwarding op de router

 • Zoek nu het externe IP-adres van uw internetnetwerk op. Dit doet u ook op een computer die is aangesloten op hetzelfde internetnetwerk (modem) als de camera.
 • Ga naar de website https://www.whatsmyip.org en noteer het externe IP-adres dat wordt weergegeven.

 

Locatie B (recorder)

9.  Nu gaat u terug naar de recorder in het andere netwerk. Navigeer in de Bascom Client naar het  menu Remote Setting - Channel - Channel. Voer handmatig een camera in door op het + -symbool naast de kanaalnaam te klikken:

  • IP: het externe IP-adres dat je hebt genoteerd
  • Camerapoort: 9988 (tenzij gewijzigd)
  • Protocol: privé
  • Gebruikersnaam: admin
  • Wachtwoord: admin
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 9 van 35
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen