Privacy zone instellen

Kies uw apparaat: 

Recorder_icon_250x.jpgComputer_icon_250x.jpg smartphone_icon_250x.jpg


 

Alle gebieden binnen de privézone zijn uitgesloten voor opname en weergave. 

 

Uitvoeren op de recorder

 1. Sleep uw muiscursor naar de onderkant van het scherm en klik op het meest linkse pictogram mceclip0.png.

 2. Klik op Instellingen.

 3. Voer uw wachtwoord in en klik op Ontgrendelen.

 4. Klik onder het kopje Camera's op Privacy.

 5. Selecteer de gewenste camera.

 6. Plaats een vinkje bij het punt Activeer Privacy-zone.

 7. Selecteer het aantal gebieden (aantal privézones) dat u wilt gebruiken.

 8. Sleep de rode velden naar de gewenste positie in het camerabeeld en wijzig de grootte door de rode lijn in de gewenste vorm en positie te slepen met de linkermuisknop ingedrukt.

 9. Klik op Toepassen om de instellingen op te slaan.

   

 

Uitvoeren op de computer

 1. Klik op Externe instelling mceclip1.png .

 2. Navigeer naar CH  en vervolgens naar   Videobereik .

 3. Selecteer de juiste camera bij CH  en activeer de optie  Private zone .

 4. Sleep de rode gebieden in het camerabeeld naar de juiste positie. Vergroot of verklein de gebieden door de linkermuisknop op de rode lijn ingedrukt te houden en vervolgens in de overeenkomstige richting te slepen. U kunt maximaal 4 gegevensbeschermingszones per camera maken.

 5. Sla uw instellingen op met  Opslaan .

 

 

 

Uitvoeren op de smartphone

 1. Klik op instellingen mceclip0.png.
 2. Vervolgens klikt u op recorder instellingen.
 3. Klik op camera verbergen
 4. Selecteer het gewenste gebied voor de privacy zone.
 5. TKlik op opslaan om de wijzigingen op te slaan

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 14 van 26
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen